เทคโนโลยี

ด้วยประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วโลกมากกว่า 20 ปี เราได้นำเทคโนโลยีอันทันสมัย มาพัฒนาระบบที่ตอบสนองความต้องการของธุรกิจท่องเที่ยวได้อย่างตรงความต้องการ พิสูจน์แล้วจากผลงานที่ได้รับรางวัลจาก Asia Pacific ICT Awards และ Thailand ICT Awards เรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยอยู่เสมอให้กับ บริษัททัวร์ บริษัทตัวแทนการท่องเที่ยว และบริษัทบริหารจัดการการท่องเที่ยว