นอร์เวย์

สถานที่ท่องเทียว

พบ 12 สถานที่

เมืองฟลัม (Flåm) ชุมชนเล็กๆ ที่งดงาม สถานีปลายทางของฟลัมเรลเวย์ (Flåm Railway) ที่เป็นที่เลื่องลือ สถานที่ชมฟยอร์ดที่โด่งดังระดับโลก

เมืองเบอร์เก้น  เมืองหลวงแห่งวัฒนธรรมยุโรป ประตูสู่ฟยอร์ดที่อุดมไปด้วยความเรียบง่าย ธรรมชาติอันสมบูรณ์ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพื้นเมืองที่ได้ชื่อว่าสวยงาม หลากหลาย และไม่ควรพลาดที่สุดในประเทศนอร์เวย์

กรุงออสโล (Oslo) เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ที่ได้ชื่อว่าโดดเด่นทางด้านวัฒนธรรม อุดมไปด้วยศิลปะ และใกล้ชิดธรรมชาติมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

อาคารไม้หน้าอ่าวบริกเกน (Bryggen) อาคารไม้โบราณจากช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 14 - 16 อดีตแหล่งค้าขายที่สำคัญของสันนิบาตฮันซา (Hanseatic League) แหล่งท่องเที่ยวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในนอร์เวย์

ลานกระโดดสกีโฮลเมนโคเลน (HolmenKollen Jump Ski Arena) หนึ่งในสนามกีฬาที่โด่งดังที่สุดในโลก แท่นกระโดดที่สูงถึง 60 เมตร สร้างขึ้นจากเหล็กถึง 1,000 ตัน

รอยัลพาเลซ (Royal Palace) พระราชวังสุดยิ่งใหญ่อายุเกือบ 200 ปี เป็นที่ประทับของพระราชา พระราชินี และราชวงศ์ หนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่สำคัญที่สุดของนอร์เวย์

อุทยานฟรอกเนอร์ (Frogner Sculpture Park) สวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดของตอนกลางกรุงออสโล ที่ตั้งของสวนดอกกุหลาบที่มีกุหลาบถึง 14,000 ต้นจาก 150 สายพันธุ์และสนามเด็กเล่นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนอร์เวย์