กัมพูชา

2 โปรแกรม
กรองผลการค้นหา
พบ 2 โปรแกรม
มาใหม่
กัมพูชา
3 วัน 2 คืน
แอร์เอเชีย (AirAsia)
มี.ค. | เม.ย. | พ.ค.
-ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก -นำทุกท่านกราบสักการะ วัดพนม วัดที่สำคัญของกรุงพนมเปญ -ชมปราสาทตาพรหม และ ชมความสวยงามของ ปราสาทบันทายศรี -ล่องเรือชม โตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืด ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ -ชอปปิงสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาทะไม / ตลาดซาจ๊ะ และสินค้าท้องถิ่น ของเมืองเสียมเรียบ -นำท่านสักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ชมศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม -อิ่มอร่อยกับพิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์การแสดงอัปสราที่งดงาม -แถมฟรี!! ชุดซัวสะไดย (เสื้อยืดซัวสะไดย+ถุงผ้า+พัด+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)
฿13,900
มาใหม่
กัมพูชา
3 วัน 2 คืน
แอร์เอเชีย (AirAsia)
มี.ค. | เม.ย. | พ.ค.
-ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก -ชมความสวยงามของ ปราสาทบายนตร ปราสาทแห่งรอยยิ้ม -ชมปราสาทตาพรหม และ ชมความสวยงามของ ปราสาทบันทายศรี -ล่องเรือชมโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ -ชอปปิงสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาจ๊ะ และสินค้าท้องถิ่นของเมืองเสียมเรียบ -นำท่านสักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ชมศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม -อิ่มอร่อยกับพิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์การแสดงอัปสราที่งดงาม -แถมฟรี!! ชุดซัวสะไดย (เสื้อยืดซัวสะไดย+ถุงผ้า+พัด+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)
฿11,900