มาใหม่
เขาหลวง ประจวบฯ 2 วัน 1 คืน
฿3,950
รหัสทัวร์
200199
ประเทศ
ไทย
ระยะเวลา
2 วัน 1 คืน
อาหาร
5 มื้อ
สายการบิน
รถตู้ปรับอากาศ Toyota Commuter
เลือกวันเดินทาง
เลือกวันเดินทาง

* วงกลมสีแดงคือวันที่มีทัวร์ออกเดินทาง

กรุณาเลือกวันเดินทาง
ไฮไลท์เขาหลวง ประจวบฯ 2 วัน 1 คืน
ไฮไลท์ของทัวร์
ตะลุยยอดเขาสองดินแดนไทย-พม่า พิชิตยอดเขาสูงสุดในประจวบฯ สูงถึง 1,250 เมตร เส้นทางเดินเขาสมบูรณ์ เขียวชอุ่มตลอดเส้นทาง ชมวิวทะเลหมอกและแสงดาวเหนือแห่งท้องทะเลอ่าวไทย
เขาหลวง ประจวบฯ 2 วัน 1 คืน
เช้า

01.00 น.      คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย โดยทีมงานให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก ทางบริษัทมีการตรวจวัดไข้และจัดระยะนั่ง (Social Distancing) ตามหลักการป้องกันของ SHA ที่กำหนดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและกระทรวงสาธารณะสุข

02.00 น.         ออกเดินทางโดยรถตู้ VIP สำหรับ 8 ท่าน ออกเดินทางสู่ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ (ระยะทาง 313 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)

06.00 น.    ถึง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ให้ท่านล้างหน้า ล้างตา เตรียมความพร้อมก่อนขึ้น เขาหลวง ประจวบฯ

เช้า              รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1) ณ ร้านค้าสวัสดิการที่ทำการอุทยานฯ (มื้อที่1)

หลังจากรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้ว ออกเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง (ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 30 นาที) เพื่อเตรียมตัวขึ้นสู่ขึ้นสู่ยอดเขาอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง หรือ ที่รู้จักกันในชื่อ “เขาหลวงประจวบ” โดยเส้นทางจะเป็นการเดินเรียบน้ำตกไปเรื่อย ๆ จนถึงน้ำตกชั้นที่ 5 และเดินไปทางสันเขาซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความชัน ไปถึงพื้นที่ป่าแนวชายแดน ระยะทาง 7 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินประมาณ 4-5 ชั่วโมง (สำหรับที่นี่จะไม่มีบริการลูกหาบ ผู้เดินทางต้องจัดเตรียมน้ำหนักสัมภาระให้มีความเหมาะสมกับตนเองและจุดกางเต๊นท์ไม่มีห้องน้ำบริการ)

บ่าย

เที่ยง          หยุดพักเอาแรง ดื่มน้ำ รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2)

หลังอาหารเที่ยง ให้ท่านเดินเท้ากันต่อ โดยเส้นทางเดินขึ้นเขาค่อนข้างชันมีลักษณะเป็นป่าทึบไม่ค่อยมีทางลาดสักเท่าไหร่ ระหว่างทางก็จะเจอแหล่งน้ำให้ได้พักหายใจหายคอล้างหน้าล้างตาพักเหนื่อยพร้อมเก็บภาพบรรยากาศโดยรอบ จากนั้นเดินทางขึ้นเขากันต่อจนมาถึงจุดผา 1 ผาแห่งทุ่งหญ้า บริเวณเขาที่เป็นจุดกั้นระหว่างพรหมแดนไทย - พม่า จะได้พบกับวิวหลักล้านที่ทำให้ท่านมองเห็นพื้นทะเลที่กว้างไกลสุดลูกลูกตาจากบนยอดเขา ก่อนที่จะเดินทางไปผา 2 ซึ่งเป็นจุดกางเต็นท์ที่เราจะพัก 

ค่ำ

เย็น           รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ณ จุดกางเต็นท์

อิสระให้ท่านได้พักผ่อนชมธรรมชาติ ถ่ายรูปตามอัธยาศัย และนอนชมหมู่ดาวและแสงเหนือจากทะเลอ่าวไทยที่แสนจะงดงาม และทำความรู้จักเพื่อนๆ และแบ่งปันเรื่องราวประสบการณ์การเดินทางกัน

เช้า

เช้า            ชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าท่ามกลางสายหมอกจาง ๆ ปกคลุมทั่วบริเวณ พร้อมสัมผัสอากาศเย็นยามเช้า มองออกไปไกล ๆ จะเห็นวิวอ่าวมะนาว อ่าวน้อย และอ่าวประจวบอีกด้วย

รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ณ บริเวณจุดกางเต็นท์

หลังอาหารเช้า ให้ท่านรวบรวมสัมภาระและช่วยการเก็บขยะบริเวณจุดกางเต็นท์ เพื่อนำลงไปทิ้งด้านหลัง เส้นทางเดินลงเขา ใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมง ทางค่อนข้างลื่นและชัน 

เมื่อลงมาถึงจุดศูนย์บริการนักท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติห้วยยาง ให้ท่านรับสัมภาระส่วนตัว อาบน้ำชำระล้างกายเพิ่มความสดชื่น

บ่าย

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านค้าสวัสดิการที่ทำการอุทยานฯ (มื้อที่ 5)

นำท่านออกเดินทางกลับ แวะซื้อของฝาก อิสระรับประทานอาหารเย็น

24.00 น.         คณะเดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ..

สรุปมื้ออาหารและที่พัก
วันที่ เช้า กลางวัน เย็น ที่พัก / โรงแรม (หรือเทียบเท่า)
1
-
2
-
มื้ออาหารในรายการทัวร์
มื้ออาหารอิสระ
ตารางราคา
มกราคม 2564ม.ค. 2564
กุมภาพันธ์ 2564ก.พ. 2564
21 - 22 มกราคม 2564
ผู้ใหญ่
บาท/ท่าน
พักคู่
3,950
พักเดี่ยว
4,450
22 - 23 มกราคม 2564
ผู้ใหญ่
บาท/ท่าน
พักคู่
3,950
พักเดี่ยว
4,450
23 - 24 มกราคม 2564
ผู้ใหญ่
บาท/ท่าน
พักคู่
3,950
พักเดี่ยว
4,450
24 - 25 มกราคม 2564
ผู้ใหญ่
บาท/ท่าน
พักคู่
3,950
พักเดี่ยว
4,450
25 - 26 มกราคม 2564
ผู้ใหญ่
บาท/ท่าน
พักคู่
3,950
พักเดี่ยว
4,450
26 - 27 มกราคม 2564
ผู้ใหญ่
บาท/ท่าน
พักคู่
3,950
พักเดี่ยว
4,450
27 - 28 มกราคม 2564
ผู้ใหญ่
บาท/ท่าน
พักคู่
3,950
พักเดี่ยว
4,450
28 - 29 มกราคม 2564
ผู้ใหญ่
บาท/ท่าน
พักคู่
3,950
พักเดี่ยว
4,450
29 - 30 มกราคม 2564
ผู้ใหญ่
บาท/ท่าน
พักคู่
3,950
พักเดี่ยว
4,450
30 - 31 มกราคม 2564
ผู้ใหญ่
บาท/ท่าน
พักคู่
3,950
พักเดี่ยว
4,450
31 มกราคม 2564 - 1 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้ใหญ่
บาท/ท่าน
พักคู่
3,950
พักเดี่ยว
4,450
1 - 2 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้ใหญ่
บาท/ท่าน
พักคู่
3,950
พักเดี่ยว
4,450
2 - 3 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้ใหญ่
บาท/ท่าน
พักคู่
3,950
พักเดี่ยว
4,450
3 - 4 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้ใหญ่
บาท/ท่าน
พักคู่
3,950
พักเดี่ยว
4,450
4 - 5 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้ใหญ่
บาท/ท่าน
พักคู่
3,950
พักเดี่ยว
4,450
5 - 6 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้ใหญ่
บาท/ท่าน
พักคู่
3,950
พักเดี่ยว
4,450
6 - 7 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้ใหญ่
บาท/ท่าน
พักคู่
3,950
พักเดี่ยว
4,450
7 - 8 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้ใหญ่
บาท/ท่าน
พักคู่
3,950
พักเดี่ยว
4,450
8 - 9 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้ใหญ่
บาท/ท่าน
พักคู่
3,950
พักเดี่ยว
4,450
9 - 10 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้ใหญ่
บาท/ท่าน
พักคู่
3,950
พักเดี่ยว
4,450
10 - 11 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้ใหญ่
บาท/ท่าน
พักคู่
3,950
พักเดี่ยว
4,450
11 - 12 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้ใหญ่
บาท/ท่าน
พักคู่
3,950
พักเดี่ยว
4,450
12 - 13 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้ใหญ่
บาท/ท่าน
พักคู่
3,950
พักเดี่ยว
4,450
13 - 14 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้ใหญ่
บาท/ท่าน
พักคู่
3,950
พักเดี่ยว
4,450
14 - 15 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้ใหญ่
บาท/ท่าน
พักคู่
3,950
พักเดี่ยว
4,450
15 - 16 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้ใหญ่
บาท/ท่าน
พักคู่
3,950
พักเดี่ยว
4,450
16 - 17 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้ใหญ่
บาท/ท่าน
พักคู่
3,950
พักเดี่ยว
4,450
17 - 18 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้ใหญ่
บาท/ท่าน
พักคู่
3,950
พักเดี่ยว
4,450
18 - 19 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้ใหญ่
บาท/ท่าน
พักคู่
3,950
พักเดี่ยว
4,450
19 - 20 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้ใหญ่
บาท/ท่าน
พักคู่
3,950
พักเดี่ยว
4,450
20 - 21 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้ใหญ่
บาท/ท่าน
พักคู่
3,950
พักเดี่ยว
4,450
21 - 22 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้ใหญ่
บาท/ท่าน
พักคู่
3,950
พักเดี่ยว
4,450
22 - 23 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้ใหญ่
บาท/ท่าน
พักคู่
3,950
พักเดี่ยว
4,450
23 - 24 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้ใหญ่
บาท/ท่าน
พักคู่
3,950
พักเดี่ยว
4,450
24 - 25 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้ใหญ่
บาท/ท่าน
พักคู่
3,950
พักเดี่ยว
4,450
25 - 26 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้ใหญ่
บาท/ท่าน
พักคู่
3,950
พักเดี่ยว
4,450
26 - 27 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้ใหญ่
บาท/ท่าน
พักคู่
3,950
พักเดี่ยว
4,450
27 - 28 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้ใหญ่
บาท/ท่าน
พักคู่
3,950
พักเดี่ยว
4,450
28 กุมภาพันธ์ 2564 - 1 มีนาคม 2564
ผู้ใหญ่
บาท/ท่าน
พักคู่
3,950
พักเดี่ยว
4,450

เงื่อนไขโปรแกมทัวร์

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ Toyota Commuter รุ่นใหม่ 9 ที่นั่ง ค่าน้ำมัน ค่าทางด่วนและค่าคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 • ค่าที่พักจำนวน 1 คืน พักเต็นท์ละ 2 ท่าน (ทางทีมงานเตรียมเต็นท์ ที่รองนอน กราวน์ชีทและฟลายชีท 2 ชั้นให้ทุกท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าบริการเจ้าหน้าที่นำทางและบริการเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดทริปการเดินทาง
 • ค่าน้ำดื่มท่านละ 1 ขวดต่อวัน
 • ค่าธรรมเนียมค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวตามรายการ
 • ค่าธรรมเนียมประกันอุบัติเหตุการเดินทาง โดยที่ การเสียชีวิตหรือการสูญเสียอวัยวะเนื่องจากอุบัติเหตุใน วงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย วงเงินท่านละ 500,000.- บาท
 • ค่าธรรมเนียมการเข้าสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับชาวต่างชาติ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกเหนือจากรายการกำหนด
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

สำหรับโปรแกรมทัวร์

 • หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วันทำการ หรือก่อนหน้านั้น
 • หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 60 วันทำการ หรือก่อนหน้านั้น
 • หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินทั้งหมด หรือ บางส่วนตามค่าใช้จ่ายที่เกิด เนื่องจากทางบริษัท ฯ มีค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระล่วงหน้าไปแล้ว

สำหรับบัตรเข้าส่วนสนุกและอื่นๆ

 • ไม่สามารถ Refund เงินคืนได้ทุกกรณี

สำหรับมัลดีฟส์

  • ยกเลิกมากกว่า  35 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ทำการหักค่าใช้จ่ายท่านละ 5,000 บาทจากราคาแพ็กเกจทั้งหมด (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจองและช่วงเดินทาง)
  • ยกเลิก 31-45 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ทำการหักค่าใช้จ่าย 50% จากราคาแพ็กเกจทั้งหมด
  • ยกเลิก 30 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ทำการหักค่าใช้จ่าย 100% จากราคาแพ็กเกจทั้งหมด
  • ยกเลิกกะทันหันหรือเข้าพักไม่ครบตามจำนวนคืนหรือจำนวนวันที่ทำการจอง ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
  • หากทำการยกเลิกในฤดูกาลท่องเที่ยว(Peak Season) อาจมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขตามรีสอร์ทกำหนดและทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหลังจากที่ได้รับการยืนยันการจองที่พักเรียบร้อยแล้ว 

  *กรณีผู้เดินทางอายุน้อยกว่า 15 ปี ต้องมีผู้ปกครองเดินทางไปด้วย
  *กรณีที่ผู้เดินทางมีโรคประจำตัว เช่น หอบหืด โรคหัวใจ และ โรคความดันโลหิตสูง ไม่สามารถเดินทางได้

  เขาหลวง ประจวบฯ 2 วัน 1 คืน