มาใหม่
เขาหลวงสุโขทัย 4 วัน 2 คืน
฿4,990
รหัสทัวร์
200196
ประเทศ
ไทย
ระยะเวลา
4 วัน 2 คืน
อาหาร
8 มื้อ
สายการบิน
รถตู้ปรับอากาศ Toyota Commuter
เลือกวันเดินทาง
เลือกวันเดินทาง

* วงกลมสีแดงคือวันที่มีทัวร์ออกเดินทาง

กรุณาเลือกวันเดินทาง
ไฮไลท์เขาหลวงสุโขทัย 4 วัน 2 คืน
ไฮไลท์ของทัวร์
อีกหนึ่งยอดเขาสำหรับมือใหม่ เนื่องจากเส้นทางเดินไม่ยากมาก ท่านจะได้ชมวิวธรรมชาติ 360 องศา เพลินเพลินกับหมู่ดาวระยิบยามค่ำคืน ชมสายหมอกยามเช้า กับโขดหินสวยๆ ริมผา
เขาหลวงสุโขทัย 4 วัน 2 คืน
ค่ำ

21.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย โดยทีมงานให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก ทางบริษัทมีการตรวจวัดไข้และจัดระยะนั่ง (Social Distancing) ตามหลักการป้องกันของ SHA ที่กำหนดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและกระทรวงสาธารณะสุข

22.00 น. ออกเดินทางโดยรถตู้ VIP สำหรับ 8 ท่าน ออกเดินทางสู่ จังหวัดสุโขทัย (ระยะทาง 447 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง)

เช้า

05.00 น. ถึง อุทยานแห่งชาติรามคำแหง จังหวัด สุโขทัย ให้ท่านล้างหน้า ล้างตา ทำธุระส่วนตัว เตรียมความพร้อมก่อนเดินทางขึ้น เขาหลวงสุโขทัย

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1) ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติรามคำแหง หลังจากรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วออกเดินเท้าไปยัง ยอดเขาหลวงจังหวัดสุโขทัย โดยลักษณะเส้นทางเดินเป็นทางราบ ประมาณ 200 – 300 เมตรจึงจะเริ่มเป็นทางชัน ไล่ระดับขึ้นไปเรื่อย ๆ โดยจุดแรกที่เราจะผ่านคือ “จุดประดู่ใหญ่” ซึ่งแต่เดิมเคยมีต้นประดู่ขนาดใหญ่ สูงตระหง่านตั้งอยู่ แต่ปัจจุบันได้หายไปตามกาลเวลา เราจะเดินทางต่อเรื่อย ๆ  จนผ่านจุดที่เรียกว่า“มอไผ่หก” ซึ่งเป็นจุดที่ค่อนข้างชันมากจะต้องเหนื่อยกันพอสมควร กว่าจะถึง “จุดพัก   น้ำดิบผามะหาด” ซึ่งเป็นจุดที่มีน้ำดื่มธรรมชาติระหว่างทางเป็นจุดสุดท้าย ระยะทางพิชิตยอดเขาหลวงจากที่ทำการถึงยอดเขาเป็นระยะทาง 4 กิโลเมตร ใช้เวลาเดิน 4-6 ชั่วโมง

บ่าย

เที่ยง     หยุดพักเอาแรง ดื่มน้ำ

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2)  ณ จุดพักน้ำดิบผามะหาด

หลังจากรับประทานอาหารกลางวันเรียบร้อยแล้ว ออกเดินเท้ากันต่อ ผ่านจุดชานเบิกไพร ไปยังจุดไทรงาม ซึ่งจะได้พบกันต้นไทรขนาดใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาปกคลุมบริเวณนี้ ไม่ไกลจากจุดนี้จะมีถ้ำเล็ก ๆ สามารถมุดเข้าไปดูได้ ด้านในจะมีเทวรูป พระแม่ย่า (พระมเหสีของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์) ประดิษฐานอยู่ จากจุดไทรงามเดินเท้ากันต่อไม่ไกลก็จะถึงจุดกางเต็นท์ สำหรับการกางเต็นท์มีทีมงานคอยบริการ และ กางฟรายชีทกลางเพื่อกันน้ำฝนให้ หลังจากเก็บสัมภาระพักผ่อนเรียบร้อยแล้วเดินเท้าต่อจากจุดกางเต็นท์ไปยัง เขาพระแม่ย่า เพื่อไปชมพระอาทิตย์ตกดินบนยอดเขาหลวง ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร จากจุดกางเต็นท์

ค่ำ

เย็น     รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ณ จุดกางเต็นท์

อิสระให้ท่านได้พักผ่อนชมธรรมชาติ ถ่ายรูปตามอัธยาศัย และนอนชมหมู่ดาวที่แสนจะงดงาม และทำความรู้จักเพื่อนๆ และแบ่งปันเรื่องราวประสบการณ์การเดินทางกัน

เช้า

เช้า    ชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าท่ามกลางสายหมอกจาง ๆ ปกคลุมทั่วบริเวณกับโขดหินสวยๆ ริมผา พร้อมสัมผัสอากาศเย็นยามเช้า มองออกไปไกล ๆ ที่ยอดเขานารายณ์ (อย่าลืมพกไฟฉายไปกันด้วยนะคะ)

รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ณ บริเวณจุดกางเต็นท์

หลังจากรับประทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้ว เดินเท้ากันต่อไปชมความสวยงามของยอดเขาเจดีย์ ระหว่างทางจะได้ผ่านชมความสวยงามธรรมชาติรอบข้าง เมื่อเดินผ่านช่วงป่ามาถึงช่วงผาจะเห็นกองหินที่ก่อไว้เป็นทรงเจดีย์ จุดชมวิวตรงจุดนี้จะเปิดโล่ง ทำให้สามารถมองเห็นทัศนียภาพได้รอบด้าน โดยฉากหลังจะเป็นวิวเขาพระแม่ย่าและเขาภูกา

บ่าย

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) บนยอดเขาภูกา

หลังจากรับประทานอาหารกลางวันเรียบร้อยแล้ว เดินเท้ากันต่อไปยังยอดเขาภูกา ที่ค่อนข้างสูงแต่ สามารถเดินได้สบายทางไม่ชันมาก ระหว่างทางก็มีต้นไม้คอยบังเงาแสงตลอดเส้นทาง เป็นยอดเขาที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงด้วยจากจุดชมวิว ของยอดเขาภูกาสามารถมองเห็น 3 เขาทั้ง เขานารายณ์ เขาพระแม่ย่า และ เขาเจดีย์ ให้ท่านได้รัวชัตเตอร์ถ่ายภาพกันอย่างหนำใจ

หลังจากนั้น เดินเท้าต่อไปยังยอดเขาแม่ย่า เพื่อชมพระอาทิตย์ตกดินที่นี่ โดยที่นี่สามารถมองเห็นยอดเขา     นารายณ์ได้ และ จะมีชะง่อนผายื่นออกมาซึ่งถูกเรียกว่า ผาปรง ด้วยมีต้นปรงขึ้นเยอะบริเวณนี้ และเป็นจุด            ไฮไลท์ที่ขึ้นชื่อเรื่องของการชมพระอาทิตย์ตกดินและจุดที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในการถ่ายภาพ

ค่ำ

เย็น       รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6) ณ จุดกางเต็นท์

อิสระให้ท่านได้พักผ่อนชมธรรมชาติ ถ่ายรูปตามอัธยาศัย และนอนชมหมู่ดาวที่แสนจะงดงาม

เช้า

เช้า ชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าท่ามกลางสายหมอกจาง ๆ ปกคลุมทั่วบริเวณกับโขดหินสวยๆ ริมผา พร้อมสัมผัสอากาศเย็นยามเช้า มองออกไปไกล ๆ ที่ยอดเขานารายณ์ (อย่าลืมพกไฟฉายไปกันด้วยนะคะ)

** สำหรับท่านที่ต้องการเก็บภาพสวยๆยามเช้าก่อนกลับกรุงเทพฯ แต่สำหรับท่านใดที่ไม่อยากขึ้นยอดเขา ก็นอนต่อได้เลยนะคะ**

รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7) ณ บริเวณจุดกางเต็นท์ หลังอาหารเช้า ให้ท่านรวบรวมสัมภาระใส่กระเป๋าลงจากเขาหลวง และช่วยการเก็บขยะบริเวณจุดกางเต็นท์ เพื่อนำลงไปทิ้งด้านล่าง  ** สำหรับท่านที่จ้างลูกหาบ ลูกหาบจะนำสัมภาระลงจากเขาหลวงให้ค่ะ**

บ่าย

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) ณ จุดพักน้ำดิบผามะหาด

เมื่อลงมาถึงจุดศูนย์บริการนักท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติรามคำแหง ให้ท่านรับสัมภาระส่วนตัว อาบน้ำชำระล้างกายเพิ่มความสดชื่น นำท่านออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

ค่ำ

19.00 น. แวะซื้อของฝากที่จังหวัดนครสวรรค์  อิสระรับประทานอาหารเย็น

24.00 น. คณะเดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

สรุปมื้ออาหารและที่พัก
วันที่ เช้า กลางวัน เย็น ที่พัก / โรงแรม (หรือเทียบเท่า)
1
-
2
-
3
-
4
-
มื้ออาหารในรายการทัวร์
มื้ออาหารอิสระ

โปรดสอบถามราคาจากเจ้าหน้าที่

เงื่อนไขโปรแกมทัวร์

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ Toyota Commuter รุ่นใหม่ 9 ที่นั่ง ค่าน้ำมัน ค่าทางด่วนและค่าคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 • ค่าที่พักจำนวน 1 คืน พักเต็นท์ละ 2 ท่าน (ทางทีมงานเตรียมเต็นท์ ที่รองนอน กราวน์ชีทและฟลายชีท 2 ชั้นให้ทุกท่าน)
 • ค่าลูกหาบสัมภาระส่วนกลาง
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าบริการเจ้าหน้าที่นำทางและบริการเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดทริปการเดินทาง
 • ค่าน้ำดื่มท่านละ 1 ขวดต่อวัน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าสัมภาระลูกหาบส่วนตัว
 • ค่าธรรมเนียมการเข้าสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับชาวต่างชาติ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถและค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกเหนือจากรายการกำหนด

สำหรับโปรแกรมทัวร์

 • หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วันทำการ หรือก่อนหน้านั้น
 • หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 60 วันทำการ หรือก่อนหน้านั้น
 • หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินทั้งหมด หรือ บางส่วนตามค่าใช้จ่ายที่เกิด เนื่องจากทางบริษัท ฯ มีค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระล่วงหน้าไปแล้ว

สำหรับบัตรเข้าส่วนสนุกและอื่นๆ

 • ไม่สามารถ Refund เงินคืนได้ทุกกรณี

สำหรับมัลดีฟส์

  • ยกเลิกมากกว่า  35 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ทำการหักค่าใช้จ่ายท่านละ 5,000 บาทจากราคาแพ็กเกจทั้งหมด (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจองและช่วงเดินทาง)
  • ยกเลิก 31-45 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ทำการหักค่าใช้จ่าย 50% จากราคาแพ็กเกจทั้งหมด
  • ยกเลิก 30 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ทำการหักค่าใช้จ่าย 100% จากราคาแพ็กเกจทั้งหมด
  • ยกเลิกกะทันหันหรือเข้าพักไม่ครบตามจำนวนคืนหรือจำนวนวันที่ทำการจอง ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
  • หากทำการยกเลิกในฤดูกาลท่องเที่ยว(Peak Season) อาจมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขตามรีสอร์ทกำหนดและทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหลังจากที่ได้รับการยืนยันการจองที่พักเรียบร้อยแล้ว 

  เขาหลวงสุโขทัย 4 วัน 2 คืน