สำรวจเส้นทางเมืองมอสโคว (Moscow)

ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ (Tsar Cannon)

by WorldTourCenter, กรกฎาคม, 2562