สำรวจเส้นทางกรุงโซล (Seoul)

คลองชองกเยชอน (Cheonggyecheon)

by WorldTourCenter, กรกฎาคม, 2562