กรุงโซล (Seoul)

สถานที่ท่องเทียว

พบ 13 สถานที่

เดินทางข้ามเวลาสู่ยุคโชซอน ณ “หมู่บ้านบุกชนฮันอก” หมู่บ้านเก่าแก่ใจกลางกรุงโซลที่ถ่ายทอดประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมดั้งเดิมให้แก่ชนรุ่นหลังมาแล้วหลายสิบปี

ตื่นตาไปกับสถาปัตยกรรมยิ่งใหญ่และสวนลับอันร่มรื่นที่แทรกตัวอยู่ท่ามกลางเมืองหลวงมาช้านาน ณ “พระราชวังชางด็อกกุง” พระราชวังมรดกโลกใจกลางกรุงโซล